Jonas Wiederholt Larsen

Juniorkonsulent

Jonas hjælper organisationer og virksomheder med at skabe politiske løsninger ved at kombinere sine erfaringer inden for politologi, strategi og kommunikation.

Gennem de sidste tre år har Jonas været landsforperson i Ungdommens Røde Kors og bestyrelsesmedlem i Røde Kors i Danmark. I perioden har Ungdommens Røde Kors udviklet et nyt strategisk fokus og opnået vækst i antallet af både frivillige og aktiviteter. Politisk ledelse, strategi- og brandudvikling og interessevaretagelse har været nøgleord i den udvikling.

Jonas er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet, men de fleste af hans erfaringer kommer heldigvis fra virkelighedens verden.