Strategi & forandring

Formålet skaber fundamentet for strategien

Virksomheder og organisationer må finde deres formål og skabe følelsesmæssig forbindelse til deres kunder og medarbejdere, hvis de skal opnå deres strategiske mål.

I en verden, hvor alt bliver mere kortsigtet, er der behov for at tænke langsigtet og samtidig opbygge en holdbar identitet, så det ikke bliver kvartalsmæssige dagsordener, der guider virksomheden.

vores tilgang
FRIDAY hjælper ledelser med at udvikle et stærkt og retningsgivende purpose. Den korte sandhed er, at vi som mennesker i meget ringe grad bliver motiveret af rationelle argumenter. Vi vil have kommunikation, der taler til vores hjerte. Som vi kan og vil handle ud fra; en meningsfuld begrundelse for, hvorfor vi skal interessere os for en virksomhed og et produkt.
arbejdsområder

Purpose & ambition

Interessentanalyse

Strategihus

Kernefortælling

Brandstrategi

Change-strategi

Kulturudvikling

Budskabstræning

Kampagner

Søren Skafte Overgaard

Partner

Lars Bo Kirk

Bestyrelsesformand, Partner