Public Relations

Vi hjælper virksomheder med at opnå det omdømme, som deres handlinger berettiger til

Relationerne til offentligheden handler om, hvordan en virksomhed eller en organisation møder den omverden, som den er en del af – og som den er afhængig af. Kan man forklare og forsvare de beslutninger, man træffer som leder? Over for ansatte, kunder, lovgivere og aktionærer? Er forretningsmodellen og -moralen rimelig?

vores tilgang

Det hænder, at vi som rådgivere må kigge en ny eller eksisterende kunde i øjnene og sige: ”I har klokket i det!” De kan have gjort noget dumt, undladt at stoppe en skæv praksis, gemt sig for pressen eller svaret arrogant på en besked fra en kunde. På den måde får vi renset luften og fundet et fælles ståsted for at arbejde systematisk med relationer til offentligheden. 

Hvor stort er gabet mellem din virksomheds fortælling om sig selv og omverdenens version? Vi kortlægger risikofaktorer og muligheder og begynder derfra at bygge relationer op med alle de målgrupper og beslutningstagere, der er vigtige for at opnå virksomhedens strategiske målsætninger.

Lad os hellere slå det fast én gang for alle: Når du siger, I vil have omtale, siger vi: ’Så skal det være sådan her, så det kan hjælpe dig med at opfylde strategien’.

arbejdsområder

Budskabsudvikling

Interessent-analyser

Historiekatalog

Pressemeddelelser

Pressepitch

Presseevents

Alliancer

Kampagner

CSR

Anja Hellberg

Partner

Lars Bo Kirk

Bestyrelsesformand, Partner

Claus Dithmer

Seniorrådgiver