Træn kommunikation i 1:1 realistiske simulationer

Kommunikation er en afgørende del af jeres ydelse. I kan være nok så fagligt dygtige, men hvis I ikke kan formidle jeres faglighed, spilder I ressourcer på unødige misforståelser og langtrukne samtaler.

Hvordan gør vi ?

Vi genskaber de situationer fra jeres daglige arbejde, som I har brug for at finde nye løsninger på.

Alle begivenheder, temaer og problematikker vi iscenesætter, er baseret på grundig research i jeres virksomhed.

Særligt trænede skuespillere tager rollerne som kunder, patienter, borgere og kolleger og leverer et afpasset niveau af udfordrende modspil.

På den måde etablerer vi en tryg og medrivende ramme, hvor medarbejderne reflekterer over egen praksis, deler viden, erfaringer og holdninger og afprøver nye teknikker og kommunikationsstrategier.

Kommunikation FRIDAY

Skal vi træne din organisation?

Vores simulationer bygger på grundig research i jeres virksomheds dagligdag. Det gør træningen realistisk og relevant, og I oplever på stedet den store forskel, det gør, når kommunikationsfagligheden matcher jeres fagfaglighed.

Hvad får I ud af simulationstræning?

Medarbejderne

Større tilfredshed og faglig stolthed gennem:

 • Konkrete værktøjer til hverdagens kommunikation
 • Fælles begrebsapparat til intern sparring
 • Deling af viden, efaringer og holdninger
 • Teambuilding
 • Nyt syn på hinanden kollegerne imellem
 • Nye perspektiver på kunder, borgere og brugere
Organisationen

Et højere serviceniveau med en tydeligere faglighed og færre konflikter gennem:

 • Et professionelt greb om kommunikationsfagligheden, så den matcher fagfagligheden
 • Et fælles begrebsapparat, som grundlag for en fortsat udvikling af kommunikationskulturen
 • Et forum for at vinkle problemstillinger i et mere konstruktivt lys
 • Værktøjer til løsning af specifikke kommunikationsproblemer
Simulationstræning

Vi træner

 • Service for frontpersonale
 • Telefonsamtale for sundhedspersonale
 • Konflikthåndtering
 • Ledelse og samarbejde
 • Personalesamtaler
 • Og meget andet
Kommunikation FRIDAY

Vi arbejder for

Medicinalvirksomheder, trafikselskaber, advokater, forsvaret, departementer, styrelser, kommuner, produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, dagligvarevirksomheder, NGO´er og mange andre.

Referencer

Region Hovedstaden FRIDAY
Region Hovedstadens Akuttelefon 1813
Steno Diabetes Center Copenhagen FRIDAY
Steno Diabetes Center Copenhagen
Bispebjerg Hospital
Giftlinjen
Amnesty FRIDAY
Amnesty International
Region Hovedstaden FRIDAY
Region Hovedstadens Akuttelefon 1813
Steno Diabetes Center Copenhagen FRIDAY
Steno Diabetes Center Copenhagen
Bispebjerg Hospital
Giftlinjen
Amnesty FRIDAY
Amnesty International

Sune Bjørnvig

Partner - Kommunikationsrådgiver
Sune Bjørnvig FRIDAY

Sune Bjørnvig

Partner - Kommunikationsrådgiver